Kelderdichting

Wat is kelderdichting?

Keldermuren bevinden zich geheel of grotendeels onder het maaiveld. Bijgevolg zijn deze muren constant onderhevig aan de druk van grondwater. De kracht van water is enorm en is zeker en vast niet te onderschatten. Een kleine opening kan op korte termijn een serieus volume aan water naar binnen stuwen. Een droge en gezonde kelderruimte kan nochtans een serieuze meerwaarde bieden.

Behandeling

  • Bekuiping of cementering
  • Vloerdrainage-systeem
  • Vloerdrainage in combinatie met een wanddrainage
  • Randdrainage in combinatie met een wanddrainage
Gratis diagnose

OF BEL: 0473 63 55 58

Er zijn verschillende mogelijkheden om een kelder waterdicht te maken.

Er kan zowel van buiten uit als langs binnen gewerkt worden. Langs de buitenzijde wordt meestal geopteerd voor een drainagesysteem. Een variatie van dergelijk systeem kan eveneens gebruikt worden in de kelderruimte zelf. We spreken dan over een vloer- of randdrainage. Al dan niet in combinatie met een drainage van de keldermuren. Is de infiltratie van het water eerder gering dan is een bekuiping of cementering eveneens een mogelijkheid. Het correct dichten van een kelder is geean sinecure en vergt de nodige kennis, ervaring en vakmanschap.

Enkele klanten getuigen