Opstijgend vocht

Wat is opstijgend vocht?

Opstijgend vocht is het proces waarbij water afkomstig uit de grond door de capillaire werking omhoog trekt. Stenen en voegen zijn poreuze materialen die het water als het ware opslorpen. Ze nemen het water op en laten het vervolgens opstijgen. Dit is eveneens gekend onder de term ‘capillariteit’. De meest waarneembare gevolgen van opstijgend vocht zijn: loskomende plinten, loskomend behangpapier, afschilferende verf, een witte afzetting op muren, verkleuringen boven de plinten

Behandeling

  • Injecteren van de muren dmv RDS 70 emulsiegel
  • Verwijderen van het aangetaste pleisterwerk
  • Plaatsen van een zoutwerend membraan
  • Herbepleisteren van de behandelde muren
Gratis diagnose

OF BEL: 0473 63 55 58

Het proces dat verantwoordelijk is voor deze schade is het uitkristalliseren van zouten.

Het uitkristalliseren van zouten resulteert in duidelijk waarneembare schadebeeld. Doordat de zouten gaan kristalliseren komen de muren onder druk te staan en schilferen of brokkelen deze af. Het proces waarbij de stenen poedervormig worden, is eveneens toe te schrijven aan dit kristallisatieproces. De snelheid en de diepte waarmee het water doorheen de voegen en stenen dringt is niet alleen afhankelijk van de samenstelling (porositeit en de dichtheid) van het gebruikte materiaal. De dikte van de muren, de aanwezige zouten, de samenstelling van de bodem en dergelijke spelen een zeer belangrijke rol. Het is dan ook van groot belang om bij de behandeling rekening te houden met tal van factoren zoals het maaiveld, de hoogte- en niveauverschillen, de samenstelling van het materiaal, de huidige en voorgaande functie van de ruimte, …

Enkele klanten getuigen