Kelderdichting Maarkedal

Kelderdichting Maarkedal aan de binnenkant van de kelderwanden cementpleisters en op de vloerplaat vochtwerende coatings aanbrengen in lagen

Dankzij de methode van de kelderbekuiping kunnen bestaande kelders en kruipruimten langs de binnenzijde worden behandeld tegen grondvocht, doorslaand vocht en hoge luchtvochtigheid.

Kelderdichting langs de buitenkant blijkt in vele gevallen technisch onmogelijk, tenzij bij nieuwbouw. De realisatie van een volledig nieuwe schil en drainage kan oplossing bieden. Ook de vloerplaat overdoen is soms noodzakelijk.

Door hun ondergrondse positie blijken kelders extra vatbaar voor vocht, zeker daar waar geen externe kelderdrainage is gebeurd. Gemetste kelders zijn ook nog eens delicater dan betonkelders; scheuren en barsten, ontstaan door ouderdom of trillingen, liggen evenzeer aan de basis van waterinsijpeling. Hier en daar hebben zwakke kimnaden of slordig afgedichte doorvoeren hun aandeel.