Vochtbestrijding: stappenplan

  1. Vochtdiagnose: op basis van ons werfbezoek bepalen we zeer precies welke oorzaak of oorzaken aan de basis liggen van het vochtprobleem/de vochtproblemen.
  2. Er wordt de offerte opgemaakt, in overleg een planning uitgestippeld en de aanvangsdatum van de werken afgesproken.
  3. Alle noodzakelijke voorbereidende werken doen: reinigen tot op het bod van de te behandelen delen, noodzakelijke voorafgaande herstellingen of verstevigingen uitvoeren, maatregelen nemen ter afscherming.
  4. De realisatie van de eigenlijke vochtbestrijdingswerken. Deze zijn, naargelang de problematiek bovengronds: injecteren, impregneren en ondergronds: bekuiping, kelderdrainage.
  5. Correcte oplevering en facturatie.