Kelderdrainage Brugge

Kelderdrainage in Brugge als alternatief bij water in de kelder

Kelderdrainage betekent: het box-in-box gewijs organiseren van een (impermeabele) mantel rondom. Doelstelling is het lateraal- en grondvocht tegen te houden, af te voeren via een aangebrachte goot en van tijd tot tijd op te pompen. Dit heet in het vakjargon: wanddrainage en vloerdrainage.

Kelderdrainage of kelderbekuiping: daar waar bekuiping ontoereikend is in regio Brugge

De methode van kelderdrainage of vloerdrainage in kelders geldt voor extremere gevallen waar bekuiping, extra versteviging van de kimnaad, speciale behandeling van scheuren en spleten en vervanging van de kelderbodem door een gewapende vloerplaat geen soelaas kunnen bieden.